Vantaa suunnittelee pikavauhtia uutta pikaraitiotietä

Vantaa suunnittelee pikavauhtia uutta pikaraitiotietä

Vantaa aikoo rakentaa uuden pikaraitiotien eli Raide-Jokeri 3:n. Asiasta kertoo mm. Helsingin Sanomat.

Kaupunki kertoo, että osana käynnissä olevaa Vantaan yleiskaavatyötä on tehty alustava yleissuunnitelma raitiotiestä Mellunmäestä lentoasemalle.

-  Raitiotie toimii keskeisenä poikittaisyhteytenä yhdistäen toisiinsa Länsimäen, Hakunilan, Tikkurilan, Pakkalan ja Aviapoliksen. Pikaraitiotie yhdistää alueet Helsingin seudun raideliikenneverkon piirin. Raitiotien pysäkkien läheisyydessä on arvioitu olevan noin 150 000 asukasta ja työpaikkaa vuonna 2040.

Vantaa arvioi, että Hakunilan ja Länsimäen yhdistäminen Tikkurilaan ja Aviapolikseen torjuu alueiden eriarvoistumista sekä synnyttää uutta vahvaan raideliikenteeseen pohjautuvaa joukkoliikennekaupunkia.

- Matkustajakuormituksen on arvioitu olevan samaa luokkaa Helsingin Raide-Jokerin kanssa. Raitiotiellä on muita positiivisia vaikutuksia: joukkoliikenteen matkaketjut ovat luotettavampia ja sujuvampia, liikenneturvallisuus paranee ja liikenteen ympäristöhaitat pienenevät.

Alustavassa yleissuunnitelmassa esitettiin erilaisia raitiotien linjausvaihtoehtoja, joista valittiin lopullinen linjaus.

- Tikkurilan kohdalle jää kuitenkin vielä neljä eri ratkaisuvaihtoehtoa. Lopullinen linjaus Tikkurilassa esitetään päätettäväksi seuraavassa suunnitteluvaiheessa. Linjan pituus on vaihtoehdosta riippuen 19,9– 21,3 kilometriä. Aviapoliksen alueella linja kulkee Jumbon kautta palvellen kauppakeskuksen asiakkaita ja henkilökuntaa. Hakunilassa linja kulkee Vaaralan kautta mahdollistaen tiiviin kaupunkirakenteen kehittämisen. Vaaralan kautta kulkeva linjaus mahdollistaa sujuvan liittymisen Helsingin raitiotieverkkoon.

Raitiotien ratalinjauksen kustannusarvio on 225–260 miljoonaa euroa. Päävarikon kustannus on noin 50 miljoonaa euroa ja sivuvarikon noin 20-30 miljoonaa euroa. Kalustokustannukset ovat noin 65–75 miljoonaa euroa.

Alustavan yleissuunnitelman jälkeen seuraava suunnitteluvaihe on yleissuunnitelma. Kaupunginvaltuusto on marraskuussa 2017 päättänyt raitiotien yleissuunnittelun aloittamisesta. Yleissuunnittelu on
käynnistynyt maaliskuussa 2018 ja valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Kauppakamarit: Riihimäen kolmioraide matkustajaliikenteen käyttöön

Kauppakamarit: Riihimäen kolmioraide matkustajaliikenteen käyttöön

Helsinki haluaa sujuvoittaa raitioliikennettä

Helsinki haluaa sujuvoittaa raitioliikennettä