Helsinki haluaa sujuvoittaa raitioliikennettä

Helsinki haluaa sujuvoittaa raitioliikennettä

Raitioliikennettä parannetaan Helsingissä monin tavoin. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kehittämisohjelman, jossa raitioliikenteestä tehdään sujuvampaa ja luotettavampaa. Kehittämisohjelmassa on runsaasti toimenpiteitä, joilla voidaan nostaa raitiovaunujen keskinopeutta, saada liikenne sujumaan häiriöttä, aikataulussa ja ilman turhia pysähdyksiä.

- Tavoittelemme Helsingissä sitä, että yhä useampi ihminen valitsisi joukkoliikenteen. Ihmiset toivovat joukkoliikenteeltä luotettavuutta ja sujuvuutta. Raitioliikenteen kehittämisohjelman toteuttaminen vastaa tähän toiveeseen, sillä se tekee raitiovaunulla liikkumisesta astetta nopeampaa, mutta ennen kaikkea ennustettavampaa. Tähän tavoitteeseen tullaan raitiovaunujen osalta pääsemään toteuttamalla kehittämisohjelman neljää tavoitetta, kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki sanoo.

Neljä tavoitetta

Ensimmäinen tavoite on, että raitiovaunut kulkevat nykyvauhtia nopeammin. Nopeuksia on tarkoitus nostaa keskimäärin 16 prosenttia. Toinen tavoite on, että raitiovaunut pysyvät aikataulussa. Luotettavuuden parantuessa ajoaikojen vaihtelu pienentyy ja matkustaminen on ennustettavampaa.

Kolmas tavoite on, että raitiovaunut pysähtyvät ainoastaan pysäkeillä. Nykytilanteessa raitiovaunut joutuvat pysähtymään pysäkkien välillä liikennevalojen, ruuhkien ja liian kapeiden raitiovaunukaistojen aiheuttamien satunnaisten häiriöiden vuoksi. Raitioliikenteen sujuvuus vaikuttaa suoraan sekä liikennöinnin nopeuteen että luotettavuuteen.

Neljäs tavoite on vähentää liikennöinnin häiriöitä, jotta esimerkiksi väärin pysäköidyt autot eivät enää haittaisi ratikkaliikennöintiä. Häiriöiden määrää pienentämällä raitioliikenteen luotettavuus ja turvallisuus paranevat.

- Luotettava joukkoliikenneväline on sellainen, joka pysyy aikataulussa. Turhasta pysähtelystä pyritään eroon. Tarkoitus on, että raitiovaunut pysähtyvät pysäkeillä, mutta eivät juuri muuten. Nopeuttaminen lisää raitioliikenteen houkuttelevuutta, nostaa joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta sekä tuottaa yhteiskuntataloudellisia hyötyjä.

Nopeammin sujuvasta liikennöinnistä monia hyötyjä

Kun raitioliikenne on nopeampaa, voidaan sama vuorotarjonta tuottaa pienemmällä kalusto- ja henkilöstömäärällä. Se mahdollistaa liikenteen laajentamisen ja palvelutason nostamisen samalla budjetilla. Nopeampi raitioliikenne lisäisi kantakaupungin alueen joukkoliikennematkoja noin kahdella prosentilla. Raitioliikenteen kehittämistavoitteiden täysimääräisen toteuttamisen arvioidaan tuottavan noin 4,5 miljoonan euron vuosittaisen säästön liikennöintikustannuksissa.

- Kun ohjelman toteuttamisesta syntyy säästöjä kustannuksissa, voimme ohjata ne säästöt esimerkiksi raideliikenteen kehittämiseen kasvavassa kaupungissa, jossa raitiovaunulla matkustaa entistä useampi ihminen. Näin liikennettä sujuvoittamalla voimme saada lisää raiteita.

Vantaa suunnittelee pikavauhtia uutta pikaraitiotietä

Vantaa suunnittelee pikavauhtia uutta pikaraitiotietä

Suomessa poikkeuksellisen paljon rautateiden tavaraliikennettä

Suomessa poikkeuksellisen paljon rautateiden tavaraliikennettä