Suomessa poikkeuksellisen paljon rautateiden tavaraliikennettä

Suomessa poikkeuksellisen paljon rautateiden tavaraliikennettä

Vuonna 2017 VR Transpointin kokonaiskuljetusmäärä oli 43,7 miljoonaa tonnia, jossa kasvua oli 5,8 prosenttia. Liikevaihto oli 393 miljoonaa euroa. Rautatielogistiikan kuljetusvolyymit ovat jo lähes taantumavuotta 2009 edeltävällä tasolla. Kuljetusten kysyntä jatkuu pirteänä samalla kun rautateiden toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia.

- Lähestymme rautatielogistiikan kuljetetuissa tonneissa taantumaa edeltävien vuosien tasoa. Liiketoiminta on nyt kannattavaa, ja pystymme investoimaan. Taantuman myötä volyymit laskivat, minkä seurauksena lähdimme kehittämään toimintaamme määrätietoisesti ja kävimme läpi merkittävän muutosohjelman. Olemme panostaneet kilpailukykyyn ja tiivistäneet asiakasyhteistyötä entisestään, logistiikkadivisioonan johtaja Martti Koskinen kertoo.

Talous kasvoi vuonna 2017 ennakoitua vauhdikkaammin. Positiivinen taloussuhdanne ja viennin piristyminen näkyivät kuljetettavien tavaroiden ja materiaalien määrissä niin kotimaassa kuin idänliikenteessä. Kuljetusten kysyntä jatkunee korkealla tasolla kuluvana vuonna. Metsä- ja kaivosteollisuuden uudet investoinnit kasvattavat tuotantomääriä Suomessa sekä tuovat tulevaisuudessa mukanaan uutta kuljetettavaa ja kasvua.

Rautateiden markkinaosuus eurooppalaisittain korkea

Suomessa rautateiden markkinaosuus tavaraliikenteestä on poikkeuksellisen korkea verrattuna muuhun Eurooppaan; vuonna 2016 tämä osuus oli Tilastokeskuksen mukaan 26 prosenttia. Teollisuuden rakenne tukee rautatieliikennettä ja vaikuttaa korkeaan markkinaosuuteen.

- Meillä on paljon vientiteollisuutta sisämaassa, mistä liikenne suuntautuu satamiin, ja etäisyyksien kasvaessa junan merkitys kuljetusmuotona korostuu. Rautateiden käyttöä Suomessa tukee kytkentämme Venäjän rataverkkoon. Olemme lisäksi tehostaneet omaa toimintaamme ja rakentaneet asiakkaiden sekä kumppaneiden kanssa uudenlaisia palveluja, jotka ovat tuoneet kuljetettavaa raiteille. Kokonaisratkaisuissa rautatie- ja maantiekuljetukset yhdistyvät esimerkiksi satamaoperointiin.

Rataverkon sähköistys edellytys tehokkaille kuljetuksille

Koskisen mukaan sähköinen liikenne ja energiatehokkuus ovat kuljetusalan nousevia trendejä, jotka osaltaan tukevat rautatiekuljetuksia.

- Olemme kehittäneet kuljetusjärjestelmää pitkäjänteisesti, minkä ansiosta junien keskikoko ja sähkövedon osuus ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan. VR-konserni on investoinut sähköveturikalustoon ja uudenaikaiset sekä monikäyttöiset Vectron-sähköveturit otettiin viime vuoden aikana käyttöön tavaraliikenteessä.

- On tärkeää jatkaa keskeisten rataosuuksien sähköistämistä asiakasvaatimusten mukaisesti. Haluamme taata Suomen suurteollisuuden kuljetukset parhaalla mahdollisella tavalla muuttuvassa toimintaympäristössä, ja rautatieliikenteen ja rataverkon kehittäminen on yhteinen etumme. Olemme valmiita kohtaamaan kiristyvän kilpailun ja toivotamme uudet toimijat tervetulleiksi. Keskitymme oman toimintamme jatkuvaan kehittämiseen ja tinkimättömään asiakaslähtöisyyteen.

Helsinki haluaa sujuvoittaa raitioliikennettä

Helsinki haluaa sujuvoittaa raitioliikennettä

Ministeriö selvittää Jäämeren radan jatkotoimenpiteitä

Ministeriö selvittää Jäämeren radan jatkotoimenpiteitä