”VR on pitkään valmistautunut yksinoikeuden päättymiseen”

”VR on pitkään valmistautunut yksinoikeuden päättymiseen”

Rautateiden matkustajaliikenne avataan kilpailulle nopeutetussa aikataulussa. Kilpailutus on tarkoitus aloittaa Etelä-Suomen eli Helsingin ja lähimaakuntien välisestä taajamajunaliikenteestä. Kilpailutettu liikenne alkaa lähivuosina ja tavoitteena on, että koko kaukoliikenne on kilpailussa 2026 mennessä.

VR-Yhtymä Oy:stä eriytetään kolme erillistä valtionyhtiötä: kalustoyhtiö, kunnossapitoyhtiö sekä kiinteistöyhtiö. Matkustajaliikenteen kalustoa siirtyy kalustoyhtiöön vaiheittain kilpailutuksen edetessä.

- VR on pitkään valmistautunut yksinoikeuden päättymiseen. Alkuperäisen aikataulun mukaan se olisi tapahtunut vuoden 2024 lopussa, toimitusjohtaja Rolf Jansson kertoo.

Nyt omistaja sekä liikenne- ja viestintäministeriö ovat yhdessä päättäneet kilpailun avaamisen suuntaviivoista.

- Hyvä asia on vaiheistaa näin iso muutos, joka on alan suurin yli kahteen vuosikymmeneen sen jälkeen, kun junaliikenteen operointi ja rataverkon hallinta erotettiin toisistaan.

Monia muutoksen yksittäisiä vaiheita on vielä avoinna muun muassa perustettavien yhtiöiden osalta. Niitä pitää täsmentää ministeriön johtamassa jatkovalmisteluissa, yksityiskohdat ratkaisevat miten uudistus onnistuu.

- On tärkeää turvata rautatiejärjestelmän toimivuus ja turvallisuus merkittävän muutoksen aikana. VR haluaa, että sekä matkustaja- että tavaraliikenne pystyy palvelemaan asiakkaitaan häiriöttömästi ja tehokkaasti. Tärkeää on, että liikenne- ja viestintäministeriö ja VR yhdessä kehittävät ministeriön päättämää suunnitelmaa. VR tekee tiivistä yhteistyötä ministeriön kanssa, jotta iso muutos onnistuisi sujuvasti.

VR kilpailukonkari

Tavarajunaliikenne on ollut kotimaassa avointa kilpailulle vuodesta 2007 lähtien. Suomen ja Venäjän väliset kuljetukset avattiin kilpailulle viime vuodenvaihteessa. Helsingin Seudun Liikenne (HSL) valmistelee jo lähijunaliikenteen kilpailutusta ja kilpailutettu liikenne alkaa 2021.

- HSL-liikenteen kilpailutuksen ja nyt esitetyn Etelä-Suomen taajamaliikenteen kilpailutuksen hyvä yhteensovittaminen on tärkeää. Tavarajunaliikenteen tehokkuus ja VR Transpointin asiakkaiden palvelu pitää turvata muutoksessa.  

VR Group työllistää nyt noin 8000 eri alojen ammattilaista ja osalle tämä merkitsee isoa muutosta. Osa VR:n henkilöstöstä tulee siirtymään uusiin yhtiöihin vanhoina työntekijöinä. Muutokset vaikuttavat VR-konserniin jääviin työntekijöihin.

- Henkilöstön asema on huomioitava muutoksen ajan.

VR on itse tehostanut toimintaansa merkittävästi viime vuosina.

- Olemme uudistaneet palveluitamme ja parantaneet kilpailukykyämme, sen myötä matkustaja- ja kuljetusmäärät ovat hyvässä kasvussa ja kaikkien liiketoimintojen asiakastyytyväisyys kasvanut. Alkuvuonna kaukoliikenteen matkustajamäärät kasvoivat lähes 10 prosenttia ja junaliikenteessä kuljetetut tonnit 6 prosenttia. VR Groupin tuloksen ja liikevaihdon kehitys on ollut erinomaista vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

- Uskomme, että VR menestyy jatkossa kilpailutetussa liikenteessä, sillä olemme useiden vertailujen valossa Euroopan tehokkaimpia rautatieyrityksiä. Tavoittelemme vahvaa asemaa Suomen junaliikenteessä jatkossa.

rss Block
Select a Blog Page to create an RSS feed link. Learn more
Liitto VR:n tilanteesta: Asiakkaat ihmettelevät jatkuvia ongelmia ja konduktööreiltä loppuvat selitykset

Liitto VR:n tilanteesta: Asiakkaat ihmettelevät jatkuvia ongelmia ja konduktööreiltä loppuvat selitykset

”Junaliikenteen kilpailutus johtaa väistämättä kermankuorintaan”

”Junaliikenteen kilpailutus johtaa väistämättä kermankuorintaan”