"Suomessa suunnitellaan enää harvoin rataa alueelle, jolla sitä ei ennestään ole"

"Suomessa suunnitellaan enää harvoin rataa alueelle, jolla sitä ei ennestään ole"

Helsinki-Turku nopea junayhteys -suunnitteluhankkeen merkittävin kohde on Espoo-Salo-oikorata. Liikenneviraston mukaan 95 kilometrin yleissuunnittelukohde on jaettu kolmeen osaan ja tekijöiksi valittu Sitowise Oy (Espoo-Lohja,) Pöyry Finland Oy (Lohja-Suomusjärvi) ja Ramboll Finland Oy (Suomusjärvi-Salo).

Espoo-Salo-oikoradan yleissuunnittelu on osa Helsinki-Turku-välin nopean ratayhteyden suunnittelukokonaisuutta. Kokonaisuuden muut osat ovat Espoon kaupunkirata, Salo-Turku-rataväli sekä Turun ratapihat. Näistä Espoon kaupunkirata on ratasuunnitelmavaiheessa eli käytännössä pisimmällä.

- Tavoittelemme yleissuunnittelussa laadukasta lopputulosta ja hankinta tehtiin innovatiivisesti. Hankinnassa kävimme neuvottelut palveluntarjoajien kanssa ja itse suunnitteluhanke käynnistyy noin kolmen kuukauden kehitysvaiheella. Tämän jälkeen siirrymme varsinaiseen suunnittelun toteutusvaiheeseen, suunnitteluhankkeen projektipäällikkö Heidi Mäenpää kertoo.

Maantieteellisesti haastava ja kiinnostava kokonaisuus

Suomessa suunnitellaan enää harvoin rataa alueelle, jolla sitä ei ennestään ole.

Haasteellista alkuosuudella Espoo-Lohja välillä on radan profiilin sovittaminen maastollisesti monimuotoiseen ympäristöön ja paikoin hyvin lähelle asutusta.

- Alkuosuudella Kehä III alitetaan pitkässä tunnelissa, jonka jälkeen ratalinjaus siirtyy taas pitkälle sillalle, ohitetaan luonnonsuojelualueita ja ylitetään Turun moottoritie eritasoliittymän kohdalta pitkällä sillalla. Veikkolassa ratalinjaus kulkee moottoritien ja järven välisessä kapeassa tilassa, osin asutuksen keskellä. Nummenkylän laakso ylitetään korkealla ja pitkällä sillalla, jonka jälkeen ratalinjaus jatkuu lähes kohtisuoraan Lohjanharjun läpi, joten suunniteltavaa riittää, Seppo Veijovuori Sitowisesta toteaa.  

- Olemme koonneet suunnittelijoista mahdollisimman korkeatasoisen ryhmän, jolla on laaja-alaista kokemusta vaativien hankkeiden toteutuksesta. Ryhmässämme on edellisen suunnitteluvaiheen tuntevia asiantuntijoita sekä E18-toteutussuunnittelussa mukana olleita asiantuntijoita, joiden paikallistietämystä pystymme käyttämään hankkeen eduksi, Pöyryn Kari Fagerholm sanoo Lohja-Suomusjärvi -välisestä osuudesta.

Suomusjärvi-Salo osuuden suunnittelussa keskeisiä huomioitavia asioita ovat luonto- ja arkeologiset kohteet, ekologiset yhteydet ja virtavesien ylitykset.

- Luonnon lisäksi suunnittelussa täytyy tietenkin huomioida maa- ja metsätaloudelle sekä loma-asutukselle aiheutuvien haittojen torjunta ja vaikutusten lieventäminen, Markku Salo Rambollista kertoo.

- Uuden radan liittyminen nykyiseen rantarataan Salon kaupungissa on teknisesti monipuolisin ja haasteellisin suunnittelukohde tällä osuudella. Saloon on ajettu junalla mutkittelevaa rantarataa pitkin 1800-luvun lopulta. Hienoa päästä suunnittelemaan kaupunkiin johtava uusi, aiempaa jouhevampi 2020-luvun ratayhteys.

Helsinki-Turku välin nopealla ratayhteydellä olisi toteutuessaan myönteisiä vaikutuksia kansainväliseen kilpailukykyyn osana kansainvälisiä liikenneyhteyksiä, elinkeinoelämään mm. Helsinki-Turku-Tampere kasvukolmiossa sekä alueellisesti ratayhteyden varrella oleville kunnille. Suunnittelukokonaisuuteen kuuluu tarvittavien kehittämistoimenpiteiden suunnittelu nykyiselle Rantaradalle. Suunnittelu kestää vuoden 2020 loppuun.

Ranskan rautatieläiset vastustavat yksityistämistä - kolmen kuukauden lakkokampanja

Ranskan rautatieläiset vastustavat yksityistämistä - kolmen kuukauden lakkokampanja

"Suomi ja Ruotsi edistävät yhdessä Botnian käytävää"

"Suomi ja Ruotsi edistävät yhdessä Botnian käytävää"