Liittojohtaja: Valtio ei saa pilata VR:n mahdollisuuksia voittaa lähijunakilpailutusta

Liittojohtaja: Valtio ei saa pilata VR:n mahdollisuuksia voittaa lähijunakilpailutusta

HSL:n hallitus on päättänyt yksimielisesti avata Helsingin seudun lähijunaliikenteen kilpailulle. HSL:n nykyinen suorahankintasopimus VR:n kanssa on voimassa kilpailutetun liikenteen alkuun kesäkuuhun 2021 saakka.

Veturimiesten liiton VML:n puheenjohtaja Tero Palomäki muistuttaa, että neuvottelumenettelyyn hyväksyttäviltä tarjoajilta edellytetään lakisääteisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi riittävää taloudellista vakautta sekä liikevaihtoa suhteessa sopimuksen arvoon ja riskeihin.

-Toiminnallisen suorituskyvyn osoittamiseksi tarjoajilta edellytetään referenssiä viimeisen 10 vuoden ajalta kilpailutettavaa HSL-liikennettä vastaavan liikennöintikokonaisuuden onnistuneesta hoitamisesta Euroopan rautatieviranomaisen (ERA) sääntelyä noudattavalla rautatieverkolla.

- Lisäksi tarjoajilla on oltava voimassa oleva toimilupa ja turvallisuustodistus henkilöjunaliikenteen harjoittamiseen jossain ERA-alueen maassa.

VR:llä hyvä asema

Palomäen mukaan tällä voidaan varmistaa, että voittaneella tarjoajalla on edellytykset saada hyväksyntä toimilupahakemukselle ja turvallisuustodistuksen kansalliselle osalle Suomessa tarjouskilpailun ratkaisun jälkeisenä siirtymäaikana ilman riskiä liikenteen aloituksen viivästymisestä.

- Suomesta nämä ehdot täyttää vain VR. 

Palomäki toteaa, että kaluston kunnossapito on olennainen osa kilpailutusta.

- Valtio on eriyttämässä kunnossapitoa VR Yhtymästä 1.1. 2019 alkaen. Olisi anteeksiantamatonta jos tämä prosessi pilaisi VR Yhtymän mahdollisuudet pärjätä kilpailussa.

- Sen takia olisi tärkeää että VR:n huoltotoimintojen tulevaisuus olisi selvillä ennen kuin kilpailutuksen esikarsinta alkaa. Muutoin VR on kilpailijoita huonommassa asemassa.

Palomäki korostaa, että sovittu liikkeenluovutusmalli on paras henkilöstön, uuden yrityksen ja asiakkaan kannalta. Siinä henkilökunnan työsuhteet pysyvät voimassa ja siirrytään vanhoina työntekijöinä.

-Tämä malli pitää saada myös liikenne- ja viestintäministeriön kilpailutuksiin.

Ei tytäryhtiökeplottelulle

Raideammattilaisten puheenjohtaja Teppo Järnstedt toteaa, että kilpailuun osallistuvan yhtiön vakuudet tulisi ulottua emoyhtiövakuudeksi jottei tänne perusteta olemattomalla pääomalla tytäryhtiötä.

- Se voitaisiin vaikeassa tilanteessa vetää helposti konkurssiin.

- Lisäksi konduktöörin pysyminen junassa on oleellinen asia. Uuden konseptin myötä ovat lipputulot kasvaneet. Vielä jos saadaan konduktöörille lipuntarkastusmaksun kirjoitusoikeus. En tarkoita sakkoa vaan samaan tyyliin kuin yksityisten pysäköinnin valvontamaksuja.

VR uusii lippuautomaatit

VR uusii lippuautomaatit

Lehti: EU ei aio rahoittaa Tallinnan tunnelia

Lehti: EU ei aio rahoittaa Tallinnan tunnelia