Kansanedustaja toivoo liikenneohjauskeskusten yhtiöittämisen avautuvan edes lainsäätäjille

Kansanedustaja toivoo liikenneohjauskeskusten yhtiöittämisen avautuvan edes lainsäätäjille

Eduskunta käsitteli keskiviikkona hallituksen lakiesitystä meri- ja tieliikenteen ohjauskeskusten yhtiöittämisestä lähetekeskustelussa. Esityksen myötä ohjauskeskukset yhtiöitettäisiin uuden valtio-omisteisen konsernin omaisuudeksi vuoden 2019 alusta. Yhtiöön siirtyisi nykyinen tehtäviä hoitava Liikenneviraston henkilökunta sekä noin 200 miljoonan arvosta väylien ohjaustietojärjestelmiä.

- Esityksen mukaan yhtiönä nykyiset viranomaispalvelut voidaan järjestää edullisemmin ilman henkilöstövähennyksiä, investoida kalliimmalla markkinarahoituksella sekä tuottaa voittoa. Perusteluksi tarjotaan mm. tukitoimien synergiaa, parhaiden käytäntöjen jatkamista ja notkeampaa rakennetta. Ihmettelen kovasti etteivät notkeana tunnetun liikenne- ja viestintäministeriön virastot pysty jakamaan näitä keskenään ilman yhtiöittämistä, kansanedustaja, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Katja Taimela (sd.) sanoo.

Uuden yhtiön on tarkoitus tarjota tietovarantojaan kaupalliseen käyttöön liikenteen digitalisaation myötä. Hallituksen esityksessä ei kuitenkaan pystytä esittämään minkäänlaisia arvioita miten iso osa yrityksen liiketoiminnasta voisi tulla näistä palveluista. Tyydytään vain toteamaan hyvin yleisesti liikennesektorin olevan noin 20 miljardia euroa.

- Tämä ei vaikuta kovin vakuuttavalta valmistelulta yhtiön liiketoimintaan. Ainoa varma tulonlähde on Liikennevirasto, joka velvoitetaan ostamaan palveluita yhtiöltä..

Helsingin Sanomat uutisoi esityksen olevan paikoitellen hyvin vaikeaselkoinen. Lehden mukaan esityksessä kuvataan liikennemarkkinoiden muutosta, liikenteen digitalisaatiota ja lähitulevaisuutta niin lennokkaasti ja yritysjargonia käyttäen, että tulevan valtionyhtiön tarkoitus ei helposti avaudu. Jutussa liikenne- ja viestintäministeriön konserniohjausosaston osastopäällikön Juhapekka Ristolan mukaan tavallisen liikenteen käyttäjän ei tarvitse sitä edes ymmärtää.

- Toivon tähän muutosta valiokuntakäsittelyssä. Nyt yhtiöitettävät ohjauskeskukset ovat yhteiskunnan kannalta ensisijaisesti turvallisuustoimijoita. Eri viranomaisten välinen yhteistyö ei saa heikentyä yhtiöittämisen jälkeen. Ohjauskeskuksilla on merkittävä rooli eri liikennemuotojen tilannekuvan luomiseksi, onnettomuuksien ehkäisyn sekä pelastustoimien koordinoinnin kannalta.

Viisumivapaasti junalla jalkapallon mm-kisoihin Venäjällä

Viisumivapaasti junalla jalkapallon mm-kisoihin Venäjällä

Yle: Kouvolasta tavarajunia Kiinaan jo kerran viikossa

Yle: Kouvolasta tavarajunia Kiinaan jo kerran viikossa