Mäntyharjun tavarajunaonnettomuus uhkaa kututaimenia - vuosien työ vaarassa

Mäntyharjun tavarajunaonnettomuus uhkaa kututaimenia - vuosien työ vaarassa

Vaelluskala ry kertoo Facebookissa, että säiliöjunavaunuonnettomuuden seurauksesta Haapapuroon päässeet metyyli-tert-butyylieetteri-myrkyt ovat voineet tappaa puroon kotiututetut taimenet. Paikalliset kalamiehet ovat asiasta hyvin harmissaan ja huolissaan.

- Tilanne kuulostaa huolestuttavalta. Kalastovaikutukset on olennaista selvittää, Vaelluskala-yhdistyksen toiminnanjohtaja, iktyonomi Henrik Kettunen sanoo.

Yhdistys kysyy, tärveleekö Mäntyharjun junaonnettomuuden myrkyt Haapapuron ja sen erittäin uhanalaiset taimenet. Taimenta on elvytetty puroon jo melkein 10 vuoden ajan.

- Puroon on istutettu noin 30 000 taimenenpoikasta vuosina 2010–2015. Kunnostuksia on tehty kalaviranomaisten rahoituksella ja mökkiläisiltä kerätyllä kolehdilla. Alueen mökkiläiset ovat olleet mukana talkootöissä.

- Istutetut taimenet ovat nyt suuressa vaarassa. Vaikka sulamisvedet laimentavat vettä, puron virtaama on niin pieni, että tällainen määrä kemikaalia tuntuu. Elvytyspuron taimenet ovat vaarassa, elleivät kuolleet.

Haapapuro on Kettusen mukaan tärkeä taimenen elvyttämiskohde Mäntyharjun reitillä. Istutukset ovat toimineet.

- Viisi vuotta sitten sähkökoekalastuksessa saaliiksi tuli runsaasti eri-ikäisiä taimenia. Tällaiset takapakit jarruttavat sisävesien purojen elvyttämistä.

Suomen kalastusmatkailun edistämisseura on aikoinaan ollut tekemässä Haapapuron alkuselvityksiä ja käynnistämässä puron talkookunnostuksia. 

Yle: Kouvolasta tavarajunia Kiinaan jo kerran viikossa

Yle: Kouvolasta tavarajunia Kiinaan jo kerran viikossa

VR avustaa viranomaisia tavaravaunuonnettomuuden tutkinnassa

VR avustaa viranomaisia tavaravaunuonnettomuuden tutkinnassa