Liittojohtaja: Kaluston kunnossapito voi sotkea lähijunien kilpailuttamisen

Liittojohtaja: Kaluston kunnossapito voi sotkea lähijunien kilpailuttamisen

Veturimiesten liiton puheenjohtajan Tero Palomäen mukaan pääkaupunkiseudun HSL-lähijunaliikenteen kilpailuttaminen osuu ajallisesti huonoon kohtaan, sillä samaan aikaan kaluston kunnossapitoa ollaan eriyttämässä VR-Yhtymästä. Hän kirjoittaa asiasta Veturimies-lehdessä.

- Junakaluston huolta­minen ja korjaaminen on olennainen osa kilpailutusta ja se tulee operaattorin hoidettavaksi. VR:n on hankala tehdä tarjousta, jos se ei tiedä onko sillä omaa kunnossapitoa vai onko se sosialisoitu liikenne- ja viestintäministeriölle. Sillä on niin iso merkitys, että voi olla hinnassa ratkaiseva.

- Jos VR ei saa huol­taa ja korjata kalustoa, sen täytyy kilpailuttaa se kumppani joka sen tekisi. Julkisen hankintalain takia VR ei voi tehdä ilman kilpailuttamista sopimusta edes oman tytäryhtiön kanssa, jos taustalla on päätös kunnossapitoyhtiön eriyttämisestä konsernista sopimuskauden aikana.

Palomäki muistuttaa, että kilpailutta­miset itsessään ovat jo haasteellisia prosesseja ja parhaassa tapauksessa kaikkien valitusteiden kanssa siihen saa tuh­rattua vuosia.

- Se on nähty monta kertaa. Siitä voi tulla odottamattomia ja lamaannuttavia seurauksia koko liikenteeseen, jos rikkinäinen kalusto jää odottamaan markkinatuomioistuimen tuomioita siitä kuka voi sen korjata.

- Jotenkin käsittämätöntä on ylipäätään se, mikä hinku liiken­ne- ja viestintäministeriöllä on alkaa huoltamaan ja korjaamaan rautatiekalustoa. Muilla operaattoreilla on mahdollisuus ostaa kunnossapito tai tuottaa se itse. VR:ltä jälkimmäinen mah­dollisuus ollaan viemässä pois.

Palomäen mukaan tämä asettaa VR:n mer­kittävästi huonompaan asemaan kilpailijoihin verrattuna.

- Rautatiekaluston kunnossapitomarkkina on noin 165 miljoonaa euroa ja tarjontaa on mutta ostajat puuttuu. Syy on siinä että tämä on niin iso osa rautatieliikenteen kustannuksia ja laatua, että kaikki yritykset haluavat pitää sen omissa käsissä.

- Jos tämä kunnossapitoyhtiö perustetaan ja otetaan LVM:n alle, niin sen elinkaari tuskin tulee olemaan pitkä ja loistokas. Sisäinen kustannus ei muutu hetkessä bisnekseksi ja se joutuu heti kilpailtuun maailmaan ilman mitään valmiuksia. Kilpailijat eivät välttämättä ole edes Suomessa, sillä rautatiekalustossa on paljon palikoita, joita voi käyttää ulkomailla huollossa. Varikkokiinteistöt ollaan eriyttämässä, joten kunnossapitotoiminnan aloittamiseen ei ole kilpailijoilla sitäkään estettä. Osaamistakin on saatavilla. Mitään ava­ruusraketteja nämä vehkeet eivät ole.

Höyryjunalla ajoneuvonäyttelyyn Lahdessa

Höyryjunalla ajoneuvonäyttelyyn Lahdessa

Meppi kytkee Jäämeren radan koko pääradan kehittämiseen

Meppi kytkee Jäämeren radan koko pääradan kehittämiseen