Bernerin suunnitelma: VR:n arvo romahtaisi eikä junamatkustaminen lisääntyisi

Bernerin suunnitelma: VR:n arvo romahtaisi eikä junamatkustaminen lisääntyisi

Yle kertoo uutisessaan, että valtion omistajaohjauksen konsulttiselvityksen mukaan rautatiekilpailutuksesta ei olisi hyötyä, ellei Suomeen rakenneta lisää ratoja. Liikenneministeriö on tilannut oman selvityksensä, joka on ristiriidassa tämän kanssa.

Ylen saaman Spring Advisor -konsulttiyhtiön selvityksen mukaan hallituksen hyväksymä suunnitelma VR:n pilkkomisesta ja matkustajaliikenteen avaamisesta kilpailulle ei täytä liikenneministeriön uudistuksen omia tavoitteita.

Dokumentista selviää, että kilpailun avaaminen kaikilla radoilla heikentäisi valtion omistaman VR:n tulosta, osingonmaksukykyä ja arvoa. Selvityksessä todetaan, että yhtiön arvosta lähtisi jopa yli 500 miljoonaa euroa. Yle kertoo, että VR:n koko markkina-arvo on salattu.

Mielenkiintoista eri selvityksissä on Ylen mukaan se, että ne on tilattu ilman kilpailutusta, koska niiden hinnat ovat olleet juuri kilpailutusrajan alle. Yksi selvitys on esimerkiksi maksanut 59 400 euroa, kun kilpailutuksen raja olisi ollut 60 000 euroa.

Aiemmin mm. europarlamentaarikot Merja Kyllönen (vas.) ja Sirpa Pietikäinen (kok.) ovat todenneet, ettei EU:sta tule hallituksen väittämää rautatieliikenteen kilpailutuspakkoa. Veturimiesten liitto vastusti ns. Bernerin mallia työnseisauksella viime viikolla. Sen jälkeen ministeri lupasi ottaa työntekijäjärjestöt tiiviimmin mukaan asian valmisteluun.

 

"Tänne ei tule Onnijunaa VR:n junan rinnalle"

"Tänne ei tule Onnijunaa VR:n junan rinnalle"

"Säästö ja kilpailuhyöty haetaan henkilökunnan selkänahasta"

"Säästö ja kilpailuhyöty haetaan henkilökunnan selkänahasta"