”Liikennekaari vaarantaa rautateiden turvallisuuden”

”Liikennekaari vaarantaa rautateiden turvallisuuden”

Veturimiesten liiton koulutus- ja turvallisuusasiantuntija Ilkka Marttinen pohtii veturimies-lehdessä Suomen rautateiden turvallisuutta tulevaisuudessa.

– Suomen rautatieliikenteen turvallisuustaso on korkea ja turvallisuuskulttuurimme on kiistatta yksi maailman vahvimmista. Toimintaa on kehitetty erityisesti turvallisuuden ehdoilla ja ennen kaikkea ottamalla opiksi tehdyistä virheistä ja jo sattuneista onnettomuuksista.

Marraskuussa 2015 liikenneministeri Anne Bernerin (kesk.) johdolla käynnistetyllä liikennekaarihankkeella (laki liikenteen palveluista) toteutetaan pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen hallitusohjelman toista kärkihanketta eli sääntelyn sujuvoittamista.

- Sujuvoittamisella tarkoitetaan yksinkertaisesti sääntelyn purkamista eli käytännössä turvallisuuden tason laskemista.

Sipilän hallitusohjelman mukaisesti ehdotetaan, että voimassa oleva kelpoisuuslaki(laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä) kumotaan ja vain pieni osa sen nykyisistä säännöksistä sisällytetään uuteen liikennekaareen.

- Ehdotuksen mukaan sääntely koskee tulevaisuudessa ainoastaan kuljettajia ja heitä koskevaa sääntelyä puretaan merkittävästi. Esimerkiksi liikenteenohjaajat ja vaihtotyönjohtajat jäävät kokonaan sääntelyn ulkopuolelle, vaikka heillä on yhtä suuri merkitys junaturvallisuudelle kuin kuljettajilla.

- On hämmästyttävää, että muiden turvallisuuden kannalta kriittisten ammattiryhmien kelpoisuuden sääntely päättyy. Sääntelyn perimmäisenä tarkoituksena on ollut asettaa tehtävien edellyttämät vähimmäisvaatimukset.

Marttinen toteaa, että kun tulevaisuudessa sääntelyä ei enää ole, voi työnantaja valita esimerkiksi liikenteenohjaajan tehtävään mielestään muuten vaan mukavan ihmisen, olipa tällä sitten tehtävän hoitamisen edellyttämää kykyä ja osaamista tai sitten ei.

- Uuden lainsäädännön kautta ajaudutaan vääjäämättä tilanteeseen, jossa keskenään samankaltaisissa turvallisuuskriittisissä tehtävissä toimii taidoiltaan sekä tavoitteiltaan aivan eritasoisia ja -tyyppisiä henkilöitä. Lopputulema on vääjäämättä samankaltainen sotku kuin tilanteessa, jossa samalla shakkilaudalla pelataan yhtä aikaa sekä shakkia että tammea.

JULKAISTU 12.9. 2017

Professori: Omistajaohjausosaston konsulttihankinta laiton

Professori: Omistajaohjausosaston konsulttihankinta laiton

"Kvartaalitalouden renkejä ei pidä päästää mellastamaan raideliikenteeseen"

"Kvartaalitalouden renkejä ei pidä päästää mellastamaan raideliikenteeseen"