Ministeriö selvittää Tallinnan-tunnelin jatkotoimia

Ministeriö selvittää Tallinnan-tunnelin jatkotoimia

Liikenne- ja viestintäministeriö on koonnut työryhmän arvioimaan mahdollisia jatkotoimia helmikuussa valmistuneen Helsingin ja Tallinnan rautatietunnelin FinEst Link -loppuraportin pohjalta.

- Tallinnan ja Helsingin välinen rautatietunneli olisi tärkeä hanke koko Suomen ja Euroopan yhteyksien parantamisessa. Nyt on tärkeää jatkaa hyvin alkanutta selvitystyötä yhdessä keskeisten tahojen kanssa, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) sanoo.

Työryhmän tehtäviin kuuluu selvittää mahdollisten jatkotutkimusten tarvetta ja niiden rahoitusta. Työssä huomioidaan helmikuussa valmistuneen FinEst Link -selvityksen tulokset ja suositukset. Lisäksi työssä on huomioitava tunnelin laajemmat taloudelliset vaikutukset, rahoitukseen liittyvät kysymykset, kuljetuksen ja logistiikan yhteydet sekä liiketoimintamallit, sujuvat matkaketjut ja tuleva teknologinen kehitys.

Työryhmässä on edustus Suomen ja Viron liikenne- ja viestintäministeriöistä, sekä Helsingin ja Tallinnan kaupunkien edustajat. Lisäksi työryhmä kuulee työnsä tueksi muita hankkeeseen liittyviä tahoja.

Työryhmä tekee kevään aikana toimeksiannoksi saamansa selvitykset. Työryhmän työn on määrä valmistua toukokuussa 2018.

VR Trackin toimintoja Riihimäen matkakeskukseen

VR Trackin toimintoja Riihimäen matkakeskukseen

Työryhmä: 300 miljoonaa lisärahaa liikenneverkkoon vuosittain

Työryhmä: 300 miljoonaa lisärahaa liikenneverkkoon vuosittain